> >

Stabilirea unui regim special pentru substanţele periculoase şi a celor aflate în supraveghere


Începand cu anul 2007 Corporația Makita nu a mai furnizat nici un produs care să conțină substanțe ce intră sub incidența Reglementărilor privind substanțele periculoase (RoHS). Această reglementare (directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice) a intrat in vigoare în UE începând cu 1 iulie 2006*

Foarte puține dintre produsele noastre au intrat sub incidența  reglementărilor chinezești privind substanțele pericoloase (Măsuri administrative privind controlul poluării cauzat de produsele electronice), reglementări ce au intrat in vigoare in martie 2007.

 “*” Sunt excluse echipamentele cu motor, sculele pneumatic si masinile mari (stationare) destinate prelucrarii lemnului; acestea nu intra sub incidenta Reglementarilor privind substantele periculoase (RoHS).

Plumb Mercur Cadmium
Crom Hexavalent         Bifenili polibromurati    Difenil eteri polibromurati