> >

Reglementarea REACH


Restricțiile legale privind conținutul produselor de substanțe chimice periculoase au devenit și mai stringente prin reglementarile REACH (Regulament privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice), ce au intrat în vigoare în UE în iunie 2007.

Îcepând cu anul  2009, Makita a cercetat, gestionat și raportat informații cu privire la conținutul de substanțe chimice cu un grad înalt de periculozitate (SVHC), date în conformitate cu REACH.

În cursul anului 2010, numărul acestor produse SVHC a continuat să crească, fiind astfel necesară o monitorizare continuuă a informațiilor cu privire la aceste substanțe, îndatorire pe care Makita o îndeplinește în totalitate.